Từ tháng 6/2021, Công ty TNHH An Đông đã kí hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Dược Phẩm Bimex v...
Về Công ty cổ phần Dược Phẩm An Đông Có mặt trên thị trường dược phẩm từ năm 2008, An Dong Pha...
Trong tháng 08/2020 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Đông đã cùng công ty Dược Phẩm Hoàng Hải – Quận ...