Về Công ty cổ phần Dược Phẩm An Đông Có mặt trên thị trường dược phẩm từ năm 2008, An Dong Pha...
Trong tháng 08/2020 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Đông đã cùng công ty Dược Phẩm Hoàng Hải – Quận ...
Từ ngày 15/7/2020. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Đông và Công ty FUJINA (Nhật Bản). đã ký kết chịu...